Sự phát triển của Co – working và Nguồn gốc ra đời của Co – working

Ban đầu chỉ được coi là văn phòng phù du, bởi vì chúng chỉ được sử dụng một vài giờ mỗi ngày hoặc một vài giờ mỗi tuần. Tuy nhiên, trong thời điểm không gian làm việc bị hỗn hợp lại và sự tăng cường sử dụng cùng một môi trường chung, Co – Working xuất hiện như một trong những giải pháp mới nổi đi kèm với các dự án bất động sản mới hoặc các dự án đang cải tạo. Dưới đây là giải thích về hiện tượng này và mô tả về một số loại hình không gian không điển hình nhưng lại đang phát triển này.

Co – Working Spaces: Chúng đáp ứng nhu cầu gì?

Có nhiều loại không gian Co – Working và cách sử dụng phụ thuộc vào mục đích của chúng. Chúng ta phải phân biệt được các loại không gian này có thể thuộc 4 loại sau đây:

  • Không gian được đồng sáng tạo từ đầu liên quan đến một sự kiện văn hóa hoặc thể thao cụ thể
  • Không gian làm việc chung được chuyển đổi để mang màu sắc của một thương hiệu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
  • Không gian làm việc dài hạn chiếm không gian trống
  • Không gian làm việc chung tạm thời ứng phó với tình huống khẩn cấp

Nếu hai yếu tố đầu tiên được tạo ra để tạo ra trải nghiệm và phá vỡ các quy tắc thông thường của không gian làm việc chung, thì hai yếu tố còn lại nhằm đáp ứng nhiều hơn các cân nhắc về chính trị và kinh tế. Thật vậy, những không gian làm việc chung tạm thời này được hình thành dưới hình thức hợp tác đôi bên cùng có lợi cho các vùng lãnh thổ, những vùng lãnh thổ coi chúng là một cách tốt để hồi sinh các quận của họ và tái tạo giá trị mà công dân không quen thuộc. Chúng là mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi cho chính quyền địa phương, những người coi chúng là một cách tốt để hồi sinh các khu phố của họ và tái tạo giá trị ở những nơi mà người dân mong muốn, hoặc để đáp ứng nhu cầu chiếm dụng tạm thời một địa điểm. Sử dụng hình thức đô thị chuyển tiếp này cũng là cơ hội để các cộng đồng địa phương và các quan chức được bầu kiểm soát việc sử dụng đất của họ. Do đó, không còn hiếm khi thấy các không gian Co – Working chiếm đất tạm thời trong giai đoạn trước khi khởi động công việc trên một chương trình hoặc một địa điểm.

Cuối cùng, loại không gian làm việc chung cuối cùng được đề cập ở trên, được gọi là hỗ trợ khẩn cấp, đưa ra giải pháp cho các vấn đề được coi là tạm thời. Ví dụ, trong trường hợp của thành phố Mantes la Jolie, thành phố vào năm 2018 đã dồn toàn bộ lực lượng để triển khai một không gian làm việc chung phù du cho cư dân của mình trong thời gian đình công giao thông vào cuối năm. Do đó, Tòa thị chính Agora đã được chuyển thành không gian tiếp tân. Theo cách tương tự, trong thời gian bị giam cầm do cuộc khủng hoảng covid, sáng kiến này đã ​​được áp dụng trên nhiều lãnh thổ trên khắp các đất nước.